ŽUPNIJSKA CERKEV SV. MARJETE V BOROVNICICerkev, ki stoji sredi vasi,je verjetno zelo starega porekla. Cerkev najprej&nbsp; omenja listina iz l. 1351, nato protokol iz l. 1526. Pripadala je kot podružnica bistri&scaron;kega samostana najprej cerkni&scaron;ki fari in preserskemu vikariatu. Pozneje je pri&scaron;la pod presersko faro in bila l. 1637 povzdignjena v vikariat ter l. 1758 v faro. Župnikovo poročilo iz l. 1823 na &scaron;kofa navaja, da nihče ne ve, kdaj je bila cerkev sezidana, pač pa je že dolgo sem, kar je bila obokana, morda že nekaj sto let; prej da je bila brez oboka. Leta 1829 je bila na mestu te cerkve sezidana nova. Po dalj&scaron;ih prerekanjih o načrtih so sklenili sporazumno z gubernijem in patronom Galletom, naj se uporabi nekoliko predelan načrt ježi&scaron;ke farne cerkve. Leta 1997 se je pristopilo k večletni prenovi cerkve. Najprej se je obnovila zunanjost cerkve, nato pa &scaron;e notranjost, pri čemer se je poleg obnove že obstoječih poslikav pokazalo &scaron;e nekaj dodatnih okraskov. Sliko sv. Marjete krasita dva angela, na kupoli nad glavnih oltarjem so v medaljonih upodobljeni farni zavetniki. V letu 2007 je bil postavljen nov daritveni oltal in ambon ter krstni kamen, ki je postavljen pod križ pred prezbiterijem. Oltar je, 9. marca 2008, posvetil ljubljanski nad&scaron;kof in metropolit msgr. Alojz Uran. Vir: Umetnostni spomeniki Slovenije II, Dekanija Vrhnika, Topografski zapis. Marijan Marolt. Založilo in izdalo Umetnostno zgopdovinsko dru&scaron;tvo v Ljubljani 1929. &nbsp; &nbsp; Župnija sv. Marjete v Borovnici ima tri podružnične cerkve. Cerkev sv. &Scaron;tefana na Pokoji&scaron;ču, sv. Miklavža na Pakem in sv. Janeza Krstika v Zabočevem. Na Dražici je kapela Matere Božje. &nbsp; Kapela Matere Božje na Dražici Kapela je last soseske, ki zanjo skrbi. V letu 2010 je bila obnovljena: nova okna, prebeljena notranjost. V kapelici je kip Marije &ndash; pomočnice kristjanov z žezlom in Detetom Jezusom v naročju. Kip je bil pred leti obnovljen (ga. Regina &Scaron;trukelj). Za kapelico skrbi in ima ključ g. Tur&scaron;ič.https://zupnija-borovnica.rkc.si/index.php/content/display/20<![CDATA[CERKEV SV. MIKLAVŽA]]><![CDATA[CERKEV SV. ŠTEFANA]]><![CDATA[CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA]]>