CERKEV SV. ŠTEFANA NA POKOJIŠČUCerkev sv. Štefana stoji na visoki planoti in je zidana iz grobega materiala. Dolga 20,70 m, v ladji je široka 9,80 m; presbiterij je za 2,90 m ožji. Zvonik je prizidan k prednji steni ladje. V glavnem oltarju je kip sv. Štefana, na čigar podstavku je podpis J. Ternovc.  Delan je v slogu kamnitega oltarja s koncem 17. stol. Na stranskih oltarjih sta kipa Matere Božje in sv. Valentina. Vsi trije kipi so leseni in so bili v letu 2016 prenovljeni in na rožnovesnko nedeljo istega leta blagoslovljeni. Vir: Umetnostni spomeniki Slovenije II, Dekanija Vrhnika, Topografski zapis. Marijan Marolt. Založilo in izdalo Umetnostno.zgopdovinsko društvo v Ljubljani 1929.http://zupnija-borovnica.rkc.si/index.php/content/display/22