Preskoči na vsebino


CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA V ZABOČEVEM

Cerkev stoji kraj vasi v ravnini, obdana je z zidomod. Dolga je 20,5 m, široka 7,60 m. K vhodni steni je prislonjen zvonik na približno 3 m visokem podstavku z venčnim zidcem in steršnico na vrhu. Vhod v zvonico je polkrožen. Pod vhodom so preroste line z leseno ograjo. Zvonik je iz konca 16. ali 1. pol. 17. stol., oblika strehe iz 1. pol. 18. stol. Ladja je pravokotna, presbiterij na oglih prirezan. Cerkev je bila prvotno temno-okrasto pobarvana.

Pri vhodu je kor in stoji na dveh stebrih. Tla so iz opeke. Presbiterij je oddaljen od ladje s 3,15 m širokim slavolokom. Cerkev v sedanji obliki spada v 1. pol. 18. stol., prezidana je iz starejše stavbe gotskega tipa.

Vir: Umetnostni spomeniki Slovenije II, Dekanija Vrhnika, Topografski zapis. Marijan Marolt. Založilo in izdalo Umetnostno.zgopdovinsko društvo v Ljubljani 1929.
Print Friendly and PDF