Preskoči na vsebino


CERKEV SV. MIKLAVŽA NA PAKEM

Cerkev sv. Miklavža, ki stoji na pobočju hriba, sredi vasi, obdana od obzidja, je dolga 17 m, široka 10 m. K ladji je spredaj prizidan zvonik s šilastim vhodom od prednje strani; iz zvonice vodi v ladjo portal z letnico 1846. Sredi zvonika je majhno segmentno okno.

Ladja je dolga 8,34 m, široka 8,40 m. V vzdolžni stranici sta narejeni plitvi kapeli, polkrožno svodeni. Pri vhodu je kor na dveh stebrih. Presbiterij je dolg 4,24 m, širok 4 m. Levo je vhod v zakristijo z letnico 1717, pač letnica nastanka sedanje stavbe.

V glavnem oltarju je kip sv. Miklavža, ki je novejše delo. Blagoslovljen je bil v letu 1906. Na levi strani je kip sv. Jožefa z detetom Jezusom, na desni kip Antona Padovanskega (ali sv. Frančiška?). Stranska oltarja sta lesena in zvonaste oblike. V desnem oltarju je kip sv. Jerneja, v levem nova Mati Božja. Prižnica ima kip Mojzesa iz okoli leta 1800.
Print Friendly and PDF